V Newsletteru mezinárodního výboru IPA se objevily výsledky mezinárodní fotografické soutěže IPA, kde se fotografie Josefa France umístila v kategorii Volné téma na 2. místě.

Vážení kolegové,

jako každým rokem i teď přichází termín uhrazení členských známek IPA na rok 2024. Částka je stejná jako v minulých letech - 600,- Kč, zašlete ji prosím do 30.září na účet územní skupiny č. 218 724 757 / 0300.

Jako variabilní symbol uveďte svoje číslo průkazu IPA, tedy 223xxx a do poznámky uveďte svoje příjmení.

Zároveň posílám pozvánku na Československý IPA pochod, kterého se můžeme zůčastnit. V případě účasti přispěje naše úz.skupina na startovné částkou 300,- Kč po zaslání dokladu o zaplacení startovného a poté kopie diplomu o účasti.

Přeji všem hezký den

Josef Franc

vedoucí úz.skupiny 223