Arthur Troop – zakladatel International Police Association

Zakladatelem IPA byl policejní seržant Arthur Troop z Lincolnshire v Anglii, který chtěl vytvářet přátelská spojení a podporovat spolupráci mezi policisty po celém světě.

Arthur Troop se narodil 15. prosince 1914, v Lincolnu v Anglii, kde strávil své dětství a chodil do školy. Původně začal pracovat jako mechanik, ale rychle zjistil, že jej zajímají jiné věci. Studoval na Ruskin College v Oxfordu obor ekonomie a sociální vědy. Během této doby studoval také 3 roky ruské dějiny. V roce 1934 získal stipendium, díky čemuž navštívil Moskvu a Leningrad. Poté následovalo dvouleté studium zemědělství na Avoncroft Agriculture College ve Vale of Evesham ve Worcestershiru.

Arthur Troop vstoupil 19. června 1936 do řad Lincolnshirské policie, kde působil v různých odděleních specializujících se na dopravu. Krátce po 2. světové válce si dal nelehký úkol a to sice založit organizaci podporující přátelství mezi policisty po celém světě.Vycházel z toho, že lidé pokud spolu častěji mluví, tak spolu méně bojují a také věřil v pozitivní vlastnosti přátelství. V té době byl považován za podivína a ze strany policejního prezidenta a ministerstva vnitra neměl žádnou podporu.

IPA byla založená dne 1. ledna 1950 pod mottem v esperantu „Servo per Amikeco“ (Služba přátelstvím) a Arthur Troop se stal prvním generálním sekretářem Britské sekce. Současně, s pomocí prvních průkopníků, neúnavně pracoval na zakládání dalších národních sekcí. V roce 1955 se stal, na prvním mezinárodním zasedání výkonného výboru v Paříži, prvním mezinárodním generálním tajemníkem a tuto funkci zastával až do roku 1966, kdy ji přestal vykonávat z osobních důvodů.

Díky úspěchům, jenž Arthur Troop získal při vytváření největší policejní organizace, došlo postupně ke změně názorů u úřadů, které předtím International Police Association odmítaly.
U příležitosti narozenin britské královny získal Arthur Troop v roce 1965 medaili britského impéria za jeho práci při zakládání IPA. Později získal řadu dalších vysokých ocenění v zahraničí.

Arthur Troop zemřel ve spánku 30. listopadu 2000 po dlouhotrvající nemoci. Arthur Troop byl obyčejný britský policista, jenž byl veden mimořádným snem, který se mu podařilo proměnit ve skutečnost.

 

 

International Police Association (IPA) je mezinárodní organizace, jejíž členové jsou současní či bývalí policejní pracovníci bez rozdílů hodnosti.

Je to největší mezinárodní sdružení policistů, které má přibližně 360 000 členů v téměř 100 zemích, z nichž je 65 přidružených v národních sekcích.

IPA sekce Česká republika byla uznána dne 10. června 1994 na 14. světovém kongresu IPA pořádaném v Lucemburku.

Od 14. března 2015 je oficiální název naší národní sekce International Police Association – sekce Česká republika z.s.,  tato organizace je registrována u MV ČR pod IČO: 18235395.

IPA je:

 • nezisková organizace
 • největší mezinárodní sdružení policejních úředníků s počtem přes 420 000 členů v Národních sekcích 68 zemí světa
 • nestátní organizace (NGO) s poradním statutem v hospodářské a sociální radě OSN a Radě Evropy
 • doposud jedinou mezinárodní organizací policejních pracovníků bez rozdílu hodnosti, funkce, jazyka, rasy, náboženství a světového názoru
 • politicky i odborně nezávislá, neváže se na žádnou jinou skupinu nebo instituci
 • otevřená pro policii každého státu, který umožní mezinárodní kontakty a výměnou zkušeností mezi policejními příslušníky
 • registrovaný spolek u MV ČR je právnickou osobou, která se dělí na územní organizace

IPA chce:

 • podporovat přátelské vztahy a vzájemnou pomoc mezi policejními úředníky v naší zemi a zahraničí
 • napomáhat a podporovat výměnu zkušeností v policejní oblasti a přispět tak k ulehčení mezinárodní policejní spolupráce
 • svoji spolupráci s veřejností ovlivňovat obraz a představy o policii a tak pozitivně působit na vztahy mezi občany a policií
 • studijními cestami a setkáními rozšiřovat znalosti svých členů a pochopení pro problémy druhých
 • v rámci svých možností být činná a pomáhat v sociální oblasti
 • napomáhat vzájemné toleranci a přispívat k porozumění mezi národy a udržení míru

IPA nabízí:

 • formou seminářů široký vzdělávací program, realizovaný v informačním a vzdělávacím centru na zámku Gimborn
 • regionální, národní a mezinárodní vzdělávací setkání na všech pěti kontinentech
 • stipendia v cizině pro doplnění dalšího odborného vzdělání
 • policejní studium a vzdělávací cesty do dalekých zemí . každoroční mezinárodní setkání mládeže (vždy v jiné části světa) pro mladé členy organizace IPA a pro syny a dcery členů IPA
 • týdny přátelství, sportovní soutěže a jubilea se sociálním a kulturním pozadím, k podpoře mezinárodních setkání mezi členy
 • mezinárodní programy výměny mládeže, jedinečná příležitost pro nové zkušenosti v oblasti vzdělávání a kultury
 • cenově výhodné rekreační pobyty v domech IPA
 • mnohostranné informace v místních nebo regionálních sděleních a časopisech IPA
 • možnosti poznávání policejních zařízení doma i v zahraničí a výměnu zkušeností s kolegy bez rozdílu národnosti, hodnosti a služebního zařazení